หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นายแพทย์ณัฎฐชัย สุวจิตตานนท์ และ อาจารย์ แพทย์หญิงทักษอร วิโรจน์วรรณ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

Go to Top