ศึกษาชั้นปีที่สามสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้นำนิทานที่จัดทำขึ้นเองมาเล่าให้เด็กๆ ที่โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

Go to Top