นางสาววิลากุล สุวรรณชาตรี นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬากาบัดดี้ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47

Go to Top