นักศึกษาและอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมออกชุมชนกับทาง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ในการสำรวจความต้องการของชุมชนในเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Go to Top