นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีนที่ 3 ไปจัดกิจกรรมเล่านิทานเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม)

Go to Top