นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ นำสิ่งของที่มีผู้ร่วมบริจาคในโครงการ “ครูวัยใส ใส่ใจจิตอาสา ทำดีถวายพ่อ” บริจาคในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Go to Top