ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยโท ดร.สำราญ ชูแก้ว ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 3 ได้รับรางวัล “บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563”

You are here:
Go to Top