ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุวิทย์ เพชรล้อม ได้รับรางวัลเพชรไพลิน และนายอนพัช เนาวบุตร กับรางวัลชมเชยในการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารางวัลเพชรไพลิน (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 2566

Go to Top