ขอแสดงความยินดีกับ นายคฑา ฝ้ายเพชร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

Go to Top