ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรี มั่นเขียว นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ

Go to Top