ขอแสดงความยินดีกับ คุณกชพร มั่งประเสริฐ – ผู้อำนวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ศิษย์เก่า ปริญญาเอกบริหารการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563”

Go to Top