ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟบอลเบื้องต้น จากกรมพลศึกษา

Go to Top