ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นนักกีฬาตัวแทนจากจังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลกีฬาจานร่อนประเภททีมกัตซ์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47

Go to Top