“โค้ชแทน” นายภาณุวิชญ์ จันทร์อยู่ นักศึกษาสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 พาทีมจานร่อนคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทและกัตส์เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

Go to Top