นายจารุวิทย์ เพชรลอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา รับหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาจานร่อนให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทและกัตส์เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

Go to Top