นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดการเล่านิทานและการผลิตการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

Go to Top